Органічне сільське господарство враховує потенційний згубний вплив на екологію та людину таких добавок, як синтетичні добрива та пестициди, ветеринарні лікарські препарати, генетично-модифіковані насіння та свійські тварини, консерванти й опромінення. Усі ці методи замінюються в органічному сільському господарстві особливими практиками, що зберігають і збільшують термін плодоріддя ґрунту, запобігають розмноженню шкідників і зростанню захворювань.

Зверніть увагу! Креветки в пустелі, або Аквапоніка й агроакваферми – майбутнє продовольчої безпеки світу

Системи та продукти органічного сільського господарства не завжди сертифіковані й у такому разі називаються "несертифікована система органічного сільського господарства або продукт". Це не стосується сільськогосподарських систем, що не користуються синтетичними добавками (тобто це системи, які не мають досвіду реконструкції ґрунту й виснажують багатства землі).

Три рушійні сили органічного сільського господарства


Органічні продукти завжди будуть затребувані

  • Органічне сільське господарство, орієнтоване на споживача та ринок

Продукція чітко ідентифікується як органічна, піддається відповідній сертифікації й маркуванню. У такому випадку споживач надає власний вплив на органічне виробництво.

  • Органічне сільське господарство, орієнтоване на послуги

У багатьох країнах Євросоюзу створюються фонди, що субсидують органічне сільське господарство, яке виробляє екологічні продукти та послуги, наприклад, боротьба з забрудненням ґрунтових вод або створення біологічно різноманітного природного ландшафту.

  • Органічне сільське господарство, орієнтоване на фермерів

Деякі фермери вірять, що традиційні методи сільського господарства нераціональні та шкідливі, тому розробляють власні альтернативні методи, щоб зміцнити здоров'я сім'ї й економічну життєздатність фермерів. У багатьох країнах методи органічного сільського господарства використовуються для підтримки безпеки харчових продуктів, а також для скорочення витрат на купівлю зовнішніх ресурсів. Продукція таких господарств не обов’язково надходить на ринок або може продаватися без певної націнки, адже вона не сертифікована.

У розвинених країнах дрібні фермери намагаються налагодити канали збуту своєї органічної несертифікованої продукції безпосередньо до споживача. У США продукція дрібних фермерів, що продають невеликі кількості органічних продуктів, не підлягає сертифікації.

Органічне сільське господарство:
наукове визначення


Органічне сільське господарство спирається на власні ресурси

Погляд у майбутнє Продовольство і агроекологія: як впоратись з прийдешніми потрясіннями