Найпоширеніші випадки, коли треба встановити межі:

 • придбання земельної ділянки новим власником
 • проведення будівництва на земельній ділянці
 • буріння свердловин
 • межові спори із суміжними землевласниками/землекористувачами
 • пошкодження або втрата раніше встановлених межових знаків

Зверніть увагу! Ринок землі: як продати пай після 1 липня 2021 року

Встановлення меж земельної ділянки складається з кількох кроків:

 1. Укладення договору із землевпорядною компанією на складання технічної документації для встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі.
 1. Для укладення договору з землевпорядною організацією необхідно надати такі документи:
 • копію документа, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • копію документа, що посвідчує право власності на нерухоме майно, що розташоване на цій земельній ділянці (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує право власності (користування) на земельну ділянку (за наявності);
 • рішення органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади про надання дозволу на відведення земельної ділянки у власність або користування з викопіюванням, на якому зазначене її місце розташування.
 1. Підготовчі роботи – аналіз вихідних матеріалів, даних Державного земельного кадастру, правових підстав надання земельної ділянки у власність (користування), відомостей про наявність спірних питань щодо меж земельної ділянки тощо.
 1. Топографо-геодезичні роботи – виконання геодезичних зйомок на місцевості для визначення поворотних точок меж земельних ділянок та встановлення межових знаків.
 1. Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) інженер-землевпорядник здійснює в присутності власників або користувачів земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або уповноважених ними осіб.

Проведення цієї процедури за відсутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок у випадку їх нез’явлення можливе лише, якщо вони були належно повідомлені про час проведення вищезазначених робіт, про що зазначається в акті приймання-передачі межових знаків на відповідне зберігання.

Непогодження сусідами меж земельної ділянки не є підставою для прийняття рішення органами місцевого самоврядування про відмову у затвердженні технічної документації на земельну ділянку та відмови у передачі такої земельної ділянки у власність заявника.

Земельний податок-2021

Зараз дуже важливе питання для українців – сплата податків. Зверніть увагу на важливий матеріал Агро24 "Земельний податок-2021: коли і скільки сплачувати".