Власники та орендарі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності, згідно Закону України "Про охорону земель", зобов'язані робити ряд наступних кроків:

  • проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів
  • підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі
  • здійснювати заходи, які зменшують негативний вплив на ґрунти, запобігають безповоротній втраті гумусу, поживних елементів тощо
  • дотримуватися нормативів при здійсненні протиерозійних, агротехнічних, агрохімічних, меліоративних та інших заходів, пов'язаних з охороною земель, збереженням і підвищенням родючості ґрунтів
  • здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, передбачені ЗУ "Про охорону земель" та іншими нормативно-правовими актами України

Це важливо! Ринок землі: як продати пай після 1 липня 2021 року

Тож, відповідно до закону, використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється.

Закон України "Про охорону земель" визначає, що з метою здійснення контролю за динамікою родючості ґрунтів систематично проводиться їх агрохімічне обстеження, видаються агрохімічні паспорти, в яких фіксуються початкові та поточні рівні забезпечення поживними речовинами ґрунтів і рівні їх забруднення.